2007/08/28

IAMPETH


Egy döbbenetes gyűjtemény a szépírni tanulóknak (vagy kalligráfus tanulóknak): IAMPETH – The International Association of Master Penmen, Engrossers and Teachers of Handwriting oldalon összegyűjtöttek szép régi könyveket ebben a témakörben, melyek megtekinthetőek online, vagy letölthetőek pdf-ben. (A linkeket áttettem ide, a pdf feliratra kattintva leölthetőek a könyvek.)
Érdemes megnézni a videókat is, azokból is sokat lehet tanulni.

Tehát a könyvek:
– Ames, Daniel T., 1884, Ames' Guide to Self-Instruction in Practical and Artistic Penmanship (pdf)
– Behrensmeyer, H.P, Lessons in Practical Penmanship (pdf)
– Barnett, C.A., J.T. Henderson and J.N. Yocom, 1901, Oberlin Business College - Compendium of Penmanship (pdf)
– Canan/Zanerian College, 1921, C.C. Canan Collection of Penmanship - The Canan Book, Copyright © by Zaner-Bloser, Inc. Used with permission.  All rights reserved. (pdf)
– Champion, Mary L., Champion Method of Practical Business Writing (pdf)
– Charles, A.A.S., 1983, Steel Pen Trade 1930-1980  Used with permission.  All rights reserved. (pdf)
– Clark Clinton H.: The Clinton Clark Scrapbook
Part One (pdf)
Part Two (pdf)
Part Three (pdf)
– Courtney, F.B., The Francis B. Courtney Scrapbook, courtesy of Bob Hurford (pdf)
– Dennis, W.E., 1914, Studies in Pen Art (pdf)
– Gaskell, G.A., 1883, Gaskell's Compendium of Forms (the section on writing) (pdf)
– IAMPETH Scrapbooks - A remarkable collection of Golden Age penmanship
Number 1 (pdf)
Number 2 (pdf)
– Jones, C.W., editor, 1914, Lessons in Engraver's Script(pdf)
– Jones, C.W., editor, 1914, Ninety-five Lessons in Ornamental Penmanship (pdf)
– Kelchner, L.M., 1901, Complete
Compendium of Plain Practical Penmanship
(pdf)
– Knowles and Maxim, publisher, 1881, Real Pen Work - Self Instructor in Penmanship (pdf)
– Madarasz, Louis, Lessons in Advanced Engraver's Script, published by C.W. Jones (pdf)
– Madarasz/Zanerian College, 1911, The Madarasz Book - The Secret of the Skill of Madarasz, Copyright © by Zaner-Bloser, Inc. Used with permission.  All rights reserved. (pdf)
– McDonald Business Academy, 1894, Penman's Leisure Hour (pdf)
– Mills, Edward C., 1903, Modern Business Penmanship (pdf)
– Noyes, Enoch, 1839, Noyes's Penmanship (pdf)
– Palmer, A.N., 1919, Palmer's Penmanship Budget (pdf)
– Palmer Company, The A.N., Portfolio of Ornate Penmanship (pdf)
– Real Pen-Work Publishing, 1867, Bible Pearls of Promise (pdf)
– Spencer Authors, 1874, Theory of Spencerian Penmanship (pdf)
– Spencer Brothers, 1881, New Standard Practical Penmanship (pdf)
– Spencerian Authors, 1879, New Spencerian Compendium (pdf)
– Williams, J.D. and S.S. Packard, 1867, Gems of Penmanship (pdf)
– Zaner, C.P., 1920, Lessons in Ornamental Penmanship (pdf)
– Zaner, C.P., 1900, The New Zanerian Alphabets (pdf)

2007/08/18

David Pearson
Kedvenc könyvtervezőm - David Pearson a Penguin új sorozathoz (Great Loves) tervezett borítóit ajánlotta a minap a The Book Design Reviw blog.
Great Loves – a saját oldalán
Great Loves – a Penguin oldalán
– így készült...

És néhány régebbi munkája:
– Great ideas vol I.
– Great ideas vol II.
– Great ideas (Germany)


És még:
– interjú (etapes)
– eye magazine
– première de couverture
– Creative Futures
És mégegyszer: David Pearson oldala

FrutigerMost, hogy Helvetica 50 lázban ég a szakma, hajlamosak vagyunk elfelejteni egy fontos előzményről, Adrian Frutigerről és az általa tervezett Univers betűről. Érdemes megnézni Mark Simonson FrutigerTalk oldalát (illetve pdf-jét, 17,6 MB). Egy nagyon személyes bemutató, nagyon szép illusztrációkkal. (2006-os előadás anyaga, az előadásról bővebben itt és itt)

(itt találtam: typotect – typographic community)

information aesthetics

Similar Diversity – Egy érdekes projekt - vizuálisan megjeleníteni, összehasonlítani, elemezni szövegeket. Az alkotók a zsidó, keresztény, iszlám, hindu és buddhista szent könyveket elemezték így: a legtöbbször előforduló személyek és a hozzájuk kapcsolódó igéket jelenítik meg egy nagy képen, külön színekkel jelölve, hogy melyik könyvben (vallásban) milyen arányban jelenik meg. (Ennél azért bonyolultabb, ez elolvasható a weboldalukon.)


Voltak már hasonló kísérletek, a bíblia elemzésére, például az exegesis vagy a gospelspectrum.Linda  Becker: In Translation - A Visualisation of Language könyvecskéje Bábel tornyának történetét elemzi 9 különböző nyelven.


Az information aesthetics oldalán lehet ilyesmiket találni még sokat.

2007/08/15

Tótfalusi Kis Miklós

Update!Mivel alig található a weben Tótfalusi Kis Miklós munkái közül bármi is, ezért feltettem ide (majdnem) minden munkájából legalább egy oldalt.

És még egyszer, bár már volt egyszer:

"TÓTFALUSI KIS Miklós; M. Tótfalusi, Miszt-tótfalusi, Misztótfalusi (Alsómisztótfalu, 1650. ?–Kolozsvár, 1702. márc. 20.): betűmetsző, nyomdász, könyvkiadó. Misztótfaluban, Nagybányán és a nagyenyedi Bethlen kollégiumban tanult. Itt 1677-ben senior. Pápai Páriz Ferenc barátja; coccejánus meggyőződésű. Fogarason rektor. 1680 októberében Amszterdamba érkezett, hogy felügyeljen a készülő magyar bibliakiadásra. A Blaeu-nyomdában kitanulta a nyomdászmesterséget és a betűöntést. Kiváló betűmetsző vált belőle, 1686-tól egész Európából érkeztek megrendelései, de metszett héber, görög, örmény betűket; ő készítette az első grúz nyomtatott ábécét. Betűmintalapja 1686–1689 között nemzetközi mércével mérve is jelentős. 1954-ben tisztázódott, hogy az évszázadokon át Európa-szerte kedvelt betűtípus, amelyet addig Anton Jansonnak tulajdonítottak, Tótfalusi Kis Miklós alkotása. Tótfalusi Kis Miklós jelentős vagyonát a magyar nyelvű bibliakiadás költségeire fordította. 1689-ben fölszámolta virágzó amszterdami műhelyét, és nyomdaalapítási tervvel visszatért Erdélybe. Fölújította a református egyház kolozsvári nyomdájának több helyről származó betűkészletét. Az újjáteremtett műhely 1693-tól több mint száz igényes nyomtatványt, jelentős részben világi könyvet adott ki. Lektori, kiadói munkássága, polgári öntudata az egyházi értelmiség éles támadásait hívta ki. Tótfalusi Kis Miklós a latin nyelvű Apologia Bibliorumban (Kolozsvár, 1697) védelmezte bibliakiadásában a fordítás helyesbítését; rendszerezte és megindokolta helyesírási elveit. 1698-ban adta ki önigazoló, ellenfeleit leleplező röpiratát Maga személyének, életének és különös cselekedeteinek mentsége, melyet az irégyek ellen, kik a közönséges jónak ezaránt meggátolói, írni kénszeríttetett címmel. Az enyedi zsinaton állításainak visszavonására, Mentsége példányainak megsemmisítésére, Retractatio (Visszavonás, Kolozsvár, 1698) kinyomtatására és eklézsiamegkövetésre kényszerítették. Testben-lélekben megtörve halt meg. Temetésének napjára, április 24-re nyomdája halotti kártát adott ki Csepregi Turkovics Mihály prédikátor, Vízaknai Bereck György orvos, a kollégium diákjai és 5 nyomdászlegény verseivel. – Tótfalusi Kis Miklós munkásságának kiindulópontja a bibliakiadás. Az Utrechtben tanuló Csécsi János és Kaposi Juhász Sámuel segítségével, Coccejus értelmezéseit érvényesítve fölülvizsgálta a Károlyi-fordítás szövegét; előteremtette a kiadás anyagi alapjait, korszerű betűtípusokat és logikus helyesírási elveket alkalmazott. 12-rét alakban adta ki a bibliát 3500 példányban (Amszterdam, 1685), az Újszövetséget és a zsoltárokat 4200 példányban (Amszterdam, 1686). Törekvésének, hogy minél olcsóbban, minél több bibliát adjon a nép kezébe a műveltség terjesztése érdekében, logikus folytatása hazai kiadói programja: nagyszámú olcsó, hasznos, helyesírási, tartalmi és tipográfiai szempontból kifogástalan könyv megjelentetése. Igyekezett kielégíteni az iskolák tankönyvigényét, közzétette az államélet, közélet kézikönyveit; kiadta Pápai Páriz Ferenc, Felvinczi György műveit, Comenius tankönyvét, Balassi és Rimay Istenes énekeit, Nyéki Vörös Mátyás verseit, Haller János Hármas istóriáját. Saját költségén adta ki, s ingyen osztotta szét Szőnyi Nagy István Magyar oskola című ábécéskönyvét (1695). Előszavai, a hasznos tudnivalókkal kiegészített naptárak toldalékai jelzik népművelő programját, kiadói elveit. A helyesírás egységesítésére és egyszerűsítésére tett újításai meggyökereztek; ezeket is összegző Apologiája a magyar helyesírás-történet fontos dokumentuma. Mentsége az emlékirat, önéletírás szubjektív elemeit az éles társadalombírálat hangjával ötvözi. Széttöredező, látszólag logikátlan szerkezetét a szenvedély szuggesztivitása tartja egységben. Alkalmi és üdvözlő versein kívül verses alkotása az 1697. május 6-án Kolozsvárt pusztító tűzvészről írt Siralmas panasz. Pápai Páriz Ferenc Életnek könyve című verses művében állított emléket barátjának; ezt Bod Péter Erdélyi Féniks (1767) címmel újra kiadta."
Forrás és nagyon ajánlott oldal

Gallery

2007/08/14

typoolinks


A typolinks.de oldalán tipográfiával kapcsolatos linkeket gyűjtik össze. Jó kattintgatást!

graphic exchange


Nagyon friss és nagyon szép munkák gyűjteménye érdemes naponta nézegetni: ezt az oldalt.

2007/08/12

papirusz


Ha még egy kicsit távolabb megyünk a nyomtatott betűk előtti korban, akkor érdemes megnézni ezt a néhány linket. Itt papiruszokat láthatunk, illetve azokra írt szövegeket.
Először is a papiruszról:

"...úgy készítik, hogy a papyrust tûvel igen vékony, de minél szélesebb szalagokra hasogatják. A legjobb minõséget a középrõl hasogatott szalagok adják, és így tovább, a felhasogatás rendje szerint... A papírgyártáskor az asztalt Nílus-vízzel nedvesítik meg. A zavaros víz a ragasztó szerepét játssza. Az asztalra elõször egy irányban fektetve képeznek réteget a szalagokból, kihasználva a papyrus teljes hosszát, majd egy erre keresztirányú réteggel már kész is a papír. Ez présbe kerül. Préselés után a lapokat napon szárítják, majd összefûzik õket. A szomszédos lapok mindig a finomság csökkenõ sorrendjében, a legdurvábbig követik egymást. Egy csomóba sohasem kötnek húsznál több lapot." Plinius szerint a papírragasztáshoz legalkalmasabb anyag a forró vízbe szórt lisztbõl és ecetbõl készül. De nem szabad a ragasztószernek egy naposnál sem öregebbnek, sem fiatalabbnak lenni. "Azután fakalapáccsal kell megvékonyítani a papírt, s be kell kenni vékonyan ragasztóval, majd újabb préseléssel eltüntetni az egyenetlenségeket és kalapáccsal nyújtani a papírt..." (folyt.)
Itt megnézhetjük hogyan készítették a papiruszt.

És a linkek:
– Princeton University Library
– Duke University
– University of Michigan
– University of California, Berkeley
– Ruprecht- Karls Universitat, Heidelberg
– Università di Lecce
– Universitat Köln
– Sorbonne

És még sok-sok hasznos link itt!

2007/08/11

manuscripts - Columbia


100 kép többféle felbontásban, többféle rendezési elv szerint, ez valahogy itt maradt még régről, mert az új oldal a már említett Digital Scriptorum.

manuscripts - HMML


Hill Museum & Manuscript Library – Saint John's University. Jó minőségű képekkel és sok fekete fehér fotóval, amik még mikrofilmre készültek, és nem szkennelhetőek.
– a főoldal
– manuscripts

manuscripts - CEU


Nagy kedvencem (BibliOdyssey) is a napokban foglalkozott egy gyönyörű mintakönnyvel, (szintén a már egyszer ajánlott Digital Scriptorum gyűjteményben), és ugyan ebben a bejegyzésében hívja fel a figyelmet egy érdekes oldalra, ami a Budapesti CEU oldalán található, ráadásul magyar nyelven is:
Mediaval Manuscript Manual - Középkori kódexek

2007/08/09

manusripts - British Library (1)


A British Library oldalán található ez a kiállításhoz kapcsolódó videó, ahol megnézhetjük, hogyan is készültek az iniciálék és azok aranyozásai.
itt a videó. És természetesen a kiállítást is érdemes megnézni a Sacred című kiállítást, ahol a könyvtár zsidó, keresztény és muszlim szent könyveiből látható egy szép gyűjtemény, nagyon jó minőségű képanyaggal.


És ha már itt járunk, akkor egy idén indult oldal: a BL elindította az images online oldalát, ahol a könyvtár anyaga (150 millió!) kerül fel szép lassan, és nagyon jó keresési lehetőségekkel is rendelkezik az oldal, a témák korszakok stb. mellett a képeken szereplő dolgokra is lehet keresni.

2007/08/07

typoblog (12)


A már egyszer ajánlott Zwoelf elindította typoblogját. Itt. Ott ajánlja például ezt az oldalt: Ny Bokstav.
A nemrég ajánlott Betűtervezési alapok pedig átköltözött és új külsővel megtalálható valahol itt.

manuscripts - Bodleian Library


Mostanában sok ilyen link lesz: végignézzük a weben a könyvtárakat és egyéb helyeket, amik Gutenberg előtti könyvekkel, írásokkal foglalkoznak. Most az oxfordi Bodleian könyvtárral kezdjük: itt lehet kattintgatni.

2007/08/05

Kassák 120


Kassák 120 címmel a Tiposzalon és a Betűtársaság köréhez tartozó tipográfusok és a tipográfia iránt elkötelezett grafikus művészek Kassák Lajos születésének évfordulójára egy kiállítással emlékeznének meg. Közismertek, (bár napjainkban kevéssé propagáltak) a kassáki életmű tipográfiai eredményei.
A pályázati anyag PDF-ben.

2007/08/04

Digital Scriptorium


Digital Scriptorium – a Columbia Egyetem oldalán található képes adatbázis, ahol a középkori és reneszánsz manuscripteket gyűjtik össze. A képeket rendkívül jó minőségben teszik közzé, jelenleg több mint 16000 kép található az adatbázisukban. Van mit nézegetni!

(via CheBuk – egy április végén indult új blog)

2007/08/01

Michelangelo Antonioni (1912-2007)


Peter Gabor emlékezik meg róla és gyűjtötte össze a linkeket blogjában.

Filmjei:
1995 Túl a felhőkön (Al di lą delle nuvole)
1982 Egy nő azonosítása (Identificazione di una donna)
1981 Az oberwaldi titok (Il mistero di Oberwald)
1975 Foglalkozása: riporter (Professione: reporter)
1970 Zabriskie Point
1966 Nagyítás (Blowup)
1964 Vörös sivatag (Il deserto rosso)
1962 A napfogyatkozás (L’eclisse)
1961 Az éjszaka (La notte)
1960 A kaland (L’avventura)
1959 Nel segno di Roma (nincs feltüntetve a stáblistán)
1957 A kiáltás (Il grido)
1955 A barátnők (Le amiche)
1953 A legyőzöttek (I vinti)
1953 A kaméliátlan hölgy / Hölgy kaméliák nélkül (La signora senza camelie)
1950 Egy szerelem krónikája (Cronaca di un amore)
(forrás: wikipedia)