2005/04/28

V. Ecsedy Judit


Még egy nagyon fontos szerzőre, illetve 4 könyvre hívnám fel a figyelmet (ahol találtam, ott a rövid ismertetést is odamásoltam):

Ecsedy Judit, V.: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek, 1539-1800, Borda Antikvárium , 1996

Ecsedy Judit, V.:A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában (1473-1800), Balassi Kiadó Kft., 1999 A kötet a magyarországi könyvnyomtatás legkorábbi időszakának történetét tárgyalja a kezdetektől 1800-ig. Áttekinti az egyes nyomdák, kiadók, illetve könyvkereskedők történetét, munkásságát és hozzájárulását a magyarországi könyvkultúrához. Az utóbbi évtizedekben erőteljesen megnőtt az olyan, forrásokra támaszkodó könyv- és nyomdatörténeti cikkek, tanulmányok száma, amelyek lényegesen megváltoztatják és bővítik a magyarországi nyomdászatról és könyvkiadás - könyvkereskedelemről meglévő eddigi ismereteinket. Ezek összefoglalását és rendszerezését vállalja a kötet a kézműipari könyvnyomtatás határáig.

A krakkói nyomdászat szerepe a magyar művelődésben (magyar-lengyel-német ny.) Ecsedy Judit, V. (szerkesztő), Balassi Kiadó Kft., 2000

Ecsedy Judit, V.: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473-1600, Balassi Kiadó Kft., 2004 Először jelenik meg teljes áttekintés a legkorábbi hazai könyvek betűiről és díszeiről, vagyis arról, hogy milyen betűket és díszeket felhasználva készültek az első Magyarországon nyomtatott könyvek. A Hungaria typographica sorozat első kötete a történeti Magyarország területén működ? nyomdák felszerelését 1473-tól, Hess András nyomtatványaitól egészen 1600-ig mutatja be, egyúttal mintegy rekonstruálva is e tipográfiákat.
A kötet három fő részből áll: tanulmányokból, Katalógusból és Táblákból. A bevezető tanulmányok a könyv és a sokszorosítás történetét, technikáját ismertetik, kiemelve az egyes nyomdák jellemző könyvdíszítési szokásait, díszanyagát, tipográfiai jellemzőit.
A kötet a hazai nyomtatványokban található betűk, könyvdíszek, illusztrációk teljes repertóriuma: minden egyes, a maga korában nyomdafestéket kapott illusztrációt, díszt, iniciálét (díszes kezdőbetűt), ábrát, nyomdai cifrát és betűt bemutat mérethű reprodukció formájában, amelyek leírását a Katalógus tartalmazza. Nem hiányoznak az összeállításból a legkorábbi térképek, hangjegyek sem. Minthogy Magyarországon a sokszorosított grafika első emlékeit kizárólag a könyvek őrizték meg, így a kötet nemcsak a legkorábbi hazai nyomdák tipográfiai emlékanyagát tartalmazza, hanem a legkorábbi nyomtatott grafikai alkotásokat is. Ezek túlnyomórészt fametszetek, de ritkaságként akad köztük rézmetszet is.
Itt nincs link, ezeket meg kell venni és elolvasni.

Nincsenek megjegyzések: