2010/03/02

magyarországi könyvdíszítés
a XVI. században

Egy régebbi, de nagyon fontos könyv is megtalálható az OSZK honlapján: Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés
a XVI. században.Az elószóból náhány sor:

"...arra kell rámutatnunk, hogy a nyugati országoktól eltérően Magyarországon a grafikus művészetek csaknem valamennyi korai emléke könyvekben maradt fenn. A magyarországi fametszés kezdeteinek felmérése tehát meg sem kísérelhető könyvdíszeink eredetének felkutatása, a külföldről beszerzett és az itthon készült fametszetek elhatárolása nélkül. A könyvdíszek meghatározása fényt derít a hazai metszetek külföldi előképeire s alig ismert helyi mesterek tevékenységére; nagymértékben megkönnyíti tehát fametszésünk fejlődésének áttekintését...
...jelentősek a könyvdíszítés alakulásából, fejlettségéből, sajátosságaiból levonható nyomdászattörténeti tanulságok. Egy nyomda illusztráció- és könyvdísz-készletének gazdagsága, színvonala a műhely anyagi megalapozottságát, a nyomdavezető igényességét és kiadói célkitűzéseit tükrözi..."

És az oldal tartalmazza a(z eredeti) könyv 72 oldalát, amin a díszítmények vannak.

Nincsenek megjegyzések: