2007/09/27

matt válaszlevél

2.
Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel vettük válaszát, melyet nyílt levelünkre küldött. Sajnáljuk azonban, hogy a tervezőgrafikus és tipográfus szakma nevében írott levelünkben összefoglalt kérdéseinkre nagy részben továbbra sem kaptunk választ.

Nem értjük továbbá, hogy kérdéseink miért csak „nehezen értelmezhetőek” az önök által kihangsúlyozott „nemzetközi színvonalú márkaépítés világában”. Félreértette levelünket, ha tartalmából arra a meggyőződésre jutott, hogy a MATT „nem képes elfogadni az Európai Unióban tevékenykedő nemzetközi műhelyek megjelenését a hazai piacon”. Habár a MATT, mint szakmai érdekvédelmi szervezet alig több mint egy éve működik, elnöksége és tagjai között jó néhány komoly referenciákkal és akár évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember van. Többen közülük nemzetközi cégeknél is folytatták eddigi pályájukat.
Megállapítjuk viszont, hogy Önök, a levelükben leírtak szerint nem fogadják el a hazai műhelyek létezését a hazai vizuális és marketingkommunikációs piacon. A MATT nem a külföldiek részvételét nehezményezi a hazai feladatok elvégzésében. A vizuális kommunikációs szakma egy nemzetközi közösség. Hazánkban is számos nemzetközi stúdió és ügynökség működik.
A MATT a szakma Magyarországon működő képviselőinek teljes kizárását nem fogadja el az Önök, mint közmédium részéről.
Félreértés lehet az a megjegyzésük is, melyben megállapítják, hogy „a MATT szemlélete a grafikai arculatot illetően szervezettől, üzleti- és közszolgálati feladatoktól és céloktól független szépészeti jelenségként való felfogását tükrözi”. Ez valótlan, hiszen szakmai kritikáink az elkészült munkában többek között éppen a gyakorlati céloktól független szemléletet bírálják.

Mivel nyílt levelünkben feltett lényeges kérdéseink nagy részére semmilyen választ nem kaptunk, abból arra következtetünk, hogy Önök vagy nem tudják, vagy szándékosan nem akarják a nyilvánosság előtt megválaszolni azokat.

Az Önök levelében foglaltakat egy burkolt, de tényszerű állításnak fogjuk fel, miszerint Önök a szakma hazai képviselőit eleve alkalmatlannak ítélik a Magyar Rádió arculattervezésére és ehhez kapcsolódó feladatok elvégzésére.

Önök, a szakmai kérdések, kritikák megválaszolására a megbízott Navyblue nevű cég vezetőjét, Ron Cregan-t kérték fel. Ebből az derült ki számunkra, hogy pártatlan és elfogulatlan hazai szakember nem állt rendelkezésükre a megvalósult munka kapcsán szakmai vita lefolytatására. Habár levelünket Önöknek és nem a megbízott cégnek címeztük, Ron Cregan úr válaszaira egy személyesen neki címzett levélben reagálunk. Ron Cragen nyilvános szakmai vitára való kihívását elfogadjuk. Erre a legjobb alkalom a rövidesen megrendezésre kerülő budapesti Design7, amely eseményre meghívásunkra több neves külföldi előadó érkezik. Vendégünk lesz Jonathan Barnbrook is Londonból, Erich Alb Svájcból és bizonyára Önök által is jól ismert Linotype is képviselteti magát.

Mivel választ nem kaptunk, kérdéseink továbbra is a következők:

· Mi alapján minősítették a szakma hazai képviselőit eleve alkalmatlannak a tervezési feladatra?
· Hogyan és milyen szempontok alapján döntöttek arról, hogy az Önöktől közvetlenük megbízást kapott Navyblue stúdió alkalmasabb minden más, akár külföldi cégnél is az Önök által megfogalmazott tervezési feladatra?
· Volt-e grafikus, tipográfus vagy egyéb vizuális szakember a megbízott cég kiválasztásakor és az elvégzett munka elfogadásakor, aki segítette az Önök munkáját? Ha volt, ki volt az? Ha nem volt, miért nem tartották ezt szükségesnek?
· Önök, mint egy közszolgálati nemzeti médium vezetősége és egyben a hazai kultúra felelősei, a törvényben előírtakon túl miért nem tartották morálisan is szükségesnek, hogy a szakmát képviselő hazai művészek, szakemberek is kapjanak esélyt a feladat elvégzésére?
· Miben képviseli Önök szerint a megváltozott arculat azt a tartalmi változást, ami a MR műsorszolgáltatása terén végbement?
· Milyen feladatok, részfeladatok elvégzésére kapott megbízást Önöktől a megbízott cég?
· A tervező cég kiválasztásában szerepet játszott-e az új arculat tervezésére fordítható összeg nagysága?

A MATT elnöksége és tagsága nevében várjuk mielőbbi válaszaikat.

Üdvözlettel,
MATT
Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága

Lelkes László
elnök
Munkácsy-díjas grafikusművész
egyetemi adjunktus

(forrás: MATT)(Ez a kép pedig a Blikk augusztus 16. számában megjelent sajtóhírdetés. Érdekesen illeszkedik az eddig tárgyalt arculatba – sehogy.)

Nincsenek megjegyzések: